Az adatkezelési tájékoztató letölthető az alábbi linkről:

Letöltés ide kattintvaSZERZŐI JOG VÉDELME

A Mobilstar autótechnikai kft. weboldalain megjelenő adatok és információk kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak. Tartalmuk rendszeresen frissítésre kerül, ennek ellenére sem áll módunkban az információk esetleges hiányosságai, pontatlanságai esetén felelősséget vállalni. Fentebb leírt félreértések, tévedések elkerülése érdekében kérjük, hogy weboldalainkon olvasott információk megerősítése, pontosítása végett még a döntéshozatal előtt lépjen kapcsolatba szervizünkkel. A Mobilstar autótechnikai kft weboldalairól linkek segítségével elérhető partnercégek weboldalain szereplő információkat társaságunk nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességükért felelősséget nem vállal. A Mobilstar autótechnikai kft nem vállal felelősséget azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, melyek a weboldalakkal kapcsolatban, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, illetéktelen hozzáférésekből, az üzenetek tartalmának esetleges módosulásából vagy más hasonló okból ered.


A szerzői jogok védelméről

A Mobilstar autótechnikai kft weboldalainak tartalma a Mobilstar autótechnikai kft szerzői jogi védelme alatt állnak. Ennek megfelelően a Mobilstar autótechnikai kft előzetes, írásos hozzájárulása szükséges a honlapok tartalmának bármely módon történő felhasználásához.

Azzal, hogy belép a www.mobilstar.hu webrendszer valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

  • a www.mobilstar.hu oldalakon található tartalom a Mobilstar autótechnikai kft szellemi tulajdona
  • a Mobilstar autótechnikai kft fenntart minden, a honlap bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot
  • Mobilstar autótechnikai kft előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio-, vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban való tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára
  • a Mobilstar autótechnikai kft oldalai teljes egészében a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével a nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is
  • a jogosulatlan felhasználás minden esetben büntető- és polgár jogi következményeket von maga után. A Mobilstar autótechnikai kft követelheti a jogsértés abbahagyását és a kárának megtérítését.

A tájékoztatásról

Tájékoztatjuk, hogy ezen a weboldalon elérhető tartalmak nem minősülnek sem tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak. A weboldal kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a tisztelt érdeklődő információt szerezhessen a Mobilstar autótechnikai kft létezéséről és működésének néhány alapvető eleméről, amelyek ismeretében problémája megoldásához kellő tájékozottsággal választhatja meg együttműködő partnerét.


A www.mobilstar.hu website tartalmának szerzői joga a Mobilstar autótechnikai kft-t illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés található. Ilyen esetben, annak megfelelően kell eljárni.


Linkek elhelyezése

A Mobilstar autótechnikai kft marketingért felelős kollégája örömmel fogadja, ha egyéb oldalakon rámutató linket helyeznek el. Ilyen esetekben nem kell előzetes engedélyt kérni, elegendő, ha a Mobilstar autótechnikai kft-t értesítik. (A méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emelhetünk, és annak megszüntetését kezdeményezzük!)


Tartalom felhasználása

A Mobilstar autótechnikai kft tulajdonában lévő www.mobilstar.hu weblap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel.
Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó törvények paragrafusainak. Idézés esetén - forrás megjelöléssel - kérünk rámutatni (link elhelyezése) a portál megfelelő oldalára. Cikkek másodközlése, azaz a szó szerinti közlés engedély köteles!


Képek felhasználása

A Mobilstar autótechnikai kft honlapjain található képeket szerzői jogok védik, azok felhasználása engedélyköteles. A honlapon elhelyezett képeket előzetes engedély nélkül tilos lementeni és kereskedelmi célra felhasználni.


Változtatás joga:

A weblapokon található információ előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát a Mobilstar autótechnikai kft fenntartja. A Mobilstar autótechnikai kft nem garantálja azt - habár törekszik rá - hogy a weboldalakon elérhető információ napra kész legyen, továbbá azt, hogy az itt feltüntetett információk és adatok határozott és valós leírását képezik a társaság akár teljes, akár részbeni üzletének, szolgáltatásainak, illetve tevékenységeinek. Az itt található adatok és információk nem minősíthetőek úgy, mint a társaság tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, az ügyfeleknek minden esetben javasolt előzetesen megbizonyosodni arról, hogy az általuk igényelt szolgáltatások saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. A Mobilstar autótechnikai kft szintén fenntartja a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállalja a felelősséget a weboldalakon történt elírásokért, sem pedig a weboldalak tartalmának jogosulatlan, a Mobilstar autótechnikai kft-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért.


Egyéb

  • Tilos a Mobilstar autótechnikai kft honlapjainak tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni.
  • Tilos a Mobilstar autótechnikai kft honlap tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni.
  • A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.
A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a portálon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

Amennyiben további kérdései lennének, vagy közlési engedélyt szeretne kérni, itt megteheti!

Tel: +36309962840 vagy +3613503386

E-mail: sistvan@mobilstar.hu

Általános

Tartalom felhasználása:

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak előzetes, írásbeli engedéllyel használható fel. A honlap részeinek más oldalra való részbeni vagy teljes átmásolásához **NEM** járulunk hozzá!
Állásajánlataink
Bemutatkozó videónk
Feliratkozás hírlevélre